Jälgi ja analüüsi

Jälgi ja töötle enda sündmuse edukust läbi KPI-de

Reaalaja analüütika ja baasraportid

Tunneta enda osalejaid läbi nende käitumismustrite ja eelistuste

Korraldaja võimalused

Detailne analüütika raport

Saa hea ülevaade sündmuse erinevate osade edukusest

Korraldaja võimalused