Suhtle osalejatega

Pöörduge oma osalejate poole, et pakkuda tuge ja hoida neid kursis sündmusel toimuvaga

Osaleja-ja korraldajavaheline vestlustugi

Paku oma osalejatele sündmuse ajal tuge

Korraldaja võimalused

Osaleja võimalused

Teavitusmeilid

Loo teavitusmeilid enda registreerunud osalejatele

Korraldaja võimalused

Osaleja võimalused

Korraldajapoolsed teavitused

Hoia oma osalejaid alati uuendustega kursis

Korraldaja võimalused

Osaleja võimalused