Klienditugi

Saa enda sündmise seadistamisel professionaalset tuge

Baas klienditugi

Saa baastuge lihtsamate toimingute ja sagedate küsimuste osas

Helpdesk

Hankige ürituse ajal professionaalset prioriteetset tuge

Seadistamise tugiteenus

Hoia aega kokku ja jäta sündmuse seadustus meie teha