Klienditugi

Vestlus korraldajaga

(Lisateenus)

Osaleja võimalused

  • Suhtle korraldajatega sündmuse jooksul

Korraldaja võimalused

  • Paku sündmuse ajal reaalajas kliendituge

Kvaliteetne klienditugi

(Lisateenus)

Osaleja võimalused

  • Kasuta erinevaid kanaleid, et saada Worksupi meeskonna professionaalset tuge enne sündmust, sündmuse käigus ja pärast sündmust

Korraldaja võimalused

  • Veendu, et midagi ei jää kahe silma vahele ja loo koos Worksupi meeskonnaga vastavalt enda vajadustele kohandatud klienditoe süsteem